Historische Vereniging Marithaime

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.De Historische Vereniging Marithaime Elst-Lent, Over-Betuwe, kortweg Marithaime genoemd, is de historische vereniging van Elst en Lent. De vereniging is opgericht op 26 november 1979 en heeft volgens de statuten een tweeledig doel: "a. het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor en kennisneming aan het cultureel en historisch erfgoed van de Over-Betuwe in het algemeen en Elst-Lent en omgeving in het bijzonder; b. het stimuleren en nastreven van behoud en bescherming van dit cultureel en historisch erfgoed; alles in de ruimste zin des woords." De combinatie van Elst met Lent komt voort uit het feit dat beide dorpen verenigd waren onder de toenmalige gemeente Elst.

Voorzitters

Marithaime heeft sinds de oprichting de volgende voorzitters gehad.

jaar/periode duur pastoor opmerking
1979-1989 11 jaar G.J. (Gerrit) Mentink Erelid
1990-1996 7 jaar J. (Jan) Polman
1997-1998 2 jaar H.W.M. (Harry) Lichtenberg
1999-2006 8 jaar F.J.G. (Frits) Hoogveld Erelid
2007-2013 4 jaar R.J.M. (René) Hartman
2014-2019 6 jaar B. (Bert) van der Toorn
2020-2022 3 jaar H. (Henk) Knol
2023-heden R. (Ron) van Hoeven