Sjabloon:Infobox kerk

Uit Elsterclopedie
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst.

Doel

Uniforme infobox voor kapellen, kerken en andere religieuze gebouwen. Voor kloosters is het Sjabloon:Infobox klooster beschikbaar.

Gebruik

{{Infobox kerk
| naam       = 
| afbeelding    = 
| onderschrift   = 
| mapname      = 
| lat_deg      = 
| lat_min      = 
| lat_sec      = 
| lat_dir      = 
| lon_deg      = 
| lon_min      = 
| lon_sec      = 
| lon_dir      = 
| land       = 
| regio       = 
| plaats      = 
| denominatie    = 
| bisdom      = 
| opgedragen    = 
| bouwjaar     = 
| uitbreiding    = 
| renovatie     = 
| sluiting     = 
| bestemming    =
| sloopjaar     = 
| begraafplaats   = 
| monumentstatus  = 
| monumentnummer  = 
| stijlperiode   = 
| architect     = 
| bouwmethode    = 
| bouwmateriaal   = 
| afmeting     = 
| toren       = 
| vrijstaande klokkentoren = 
| klokkentoren   = 
| portaal      = 
| koor       = 
| schip       = 
| preekstoel    = 
| doopvont     = 
| altaar      = 
| orgel       = 
| zitplaatsen    = 
| diverse      = 
| titelkardinaal  = 
| aartsbisdom    = 
| aartspriester   = 
| afbeelding2    = 
| onderschrift2   = 
| afbeelding3    = 
| onderschrift3   = 
| lijst       = 
}}

Let op: De parameter monumentnummer is alleen voor Nederlandse rijksmonumentnummers! Voor afwijkende info (gemeentelijk monument) en monument aanwijzingen van buitenlandse kerken kan de monumentstatus worden opgegeven via

| monumentstatus  = 

Gebruik waar dat nodig is voor een tweede of derde (Nederlands) rijksmonumentnummer:

| monumentnummer2  = 

Eventueel kan er gebruikgemaakt worden van de volgende parameters voor het invoegen van een of meer portalen:

| geen portaal  = 
| ander portaal = 
| extra portaal = 
| extra portaal2 = 

Gebruikte sjablonen

Sjabloon:Navigatie infoboxen bouwwerken

Geen beschrijving.

Sjabloonparameters[Sjabloongegevens bewerken]

Dit sjabloon heeft een aangepaste opmaak.

ParameterBeschrijvingTypeStatus
naamnaam

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
afbeeldingafbeelding

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
onderschriftonderschrift

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
landland

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
regioregio

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
plaatsplaats

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
denominatiedenominatie

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
opgedragenopgedragen

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
bouwjaarbouwjaar

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
uitbreidinguitbreiding

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
renovatierenovatie

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
sluitingsluiting

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
bestemmingbestemming

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
sloopjaarsloopjaar

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
begraafplaatsbegraafplaats

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
monumentstatusmonumentstatus

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
monumentnummermonumentnummer

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
monumentnummer2monumentnummer2

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
monumentnummer3monumentnummer3

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
architectarchitect

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
bouwmethodebouwmethode

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
bouwmateriaalbouwmateriaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
stijlperiodestijlperiode periode

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
afmetingafmeting

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
torentoren

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
vrijstaande klokkentorenvrijstaande klokkentoren

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
klokkentorenklokkentoren

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
portaalportaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
koorkoor

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
schipschip

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
preekstoelpreekstoel

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
doopvontdoopvont

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
altaaraltaar

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
orgelorgel

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
zitplaatsenzitplaatsen

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
diversediverse

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
titelkardinaaltitelkardinaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
aartsbisdomaartsbisdom

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
aartspriesteraartspriester

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
parochieparochie

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
bisdombisdom

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
mapnamemapname

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lat_deglat_deg

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lat_minlat_min

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lat_seclat_sec

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lat_dirlat_dir

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lon_deglon_deg

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lon_minlon_min

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lon_seclon_sec

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lon_dirlon_dir

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
markmark

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
marksizemarksize

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
maptypemaptype

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
labelpositionlabelposition

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
afbeelding2afbeelding2

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
afbeelding3afbeelding3

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
onderschrift2onderschrift2

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
onderschrift3onderschrift3

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
lijstlijst

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
geen portaalgeen portaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
ander portaalander portaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
extra portaalextra portaal

geen beschrijving

Onbekendoptioneel
extra portaal2extra portaal2

geen beschrijving

Onbekendoptioneel