Archeologie in de Westeraam

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.


Er zijn in de Westeraam meerdere plekken met een archeologische waarde. Op het kaartje zijn de gebieden, zover nu bekend, aangegeven.