Lijst van monumentale bomen

Uit Elsterclopedie

In Elst zijn er 22 monumentale bomen, de zijn opgenomen in het Landelijke Register van Monumentale Bomen. Dit register van bomen die van nationaal belang worden geacht, wordt samengesteld door de Bomenstichting.

Criteria

Er kunnen verschillende redenen zijn om een boom op te nemen in de lijst.[1] In elk geval moet de boom bij opname minimaal 80 jaar oud zijn en nog een levensverwachting hebben van minimaal 10 jaar. Daarnaast moet de boom aan minimaal een van de volgende criteria voldoen:

  • De boom is beeldbepalend voor de omgeving.
  • De boom is cultuurhistorisch van belang. De standplaats is een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis.
  • De boom is dendrologisch belangrijk: Het betreft een zeldzame soort of variëteit.
  • De boom is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol: is het een moederboom, herbergt de boom bijzondere planten en/of dieren.
  • De boom is in bepaalde opzichten zeldzaamheid: omvang, hoogte, ouderdom of anderszins opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

Publicatie

Op 5 juni 2015 werd de website van het landelijk register geopend. Op deze website kan men bomen zoeken aan de hand van hun locatie of hun registratienummer. Per boom worden gegevens vermeld als de soort, vorm, leeftijd (het plantjaar, indien bekend), exacte locatie, de eigenaar van de grond, en andere bijzonderheden. Van veel bomen worden ook foto's getoond. Daarnaast wordt vermeld (ook op de kaart) of de boom monumentale dan wel potentieel monumentale status heeft, evenals de gezondheidstoestand bij inspecties in de loop van de jaren; sommige bomen zijn intussen dood, geveld of onvindbaar.

De monumentale bomen uit het register zijn sinds 21 juni 2018 ook opgenomen in de Kaart Groen Erfgoed die uitgebracht door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en cultuur.[2]

Monumentale bomen in Elst

boomnummer locatie (bij benadering) soortnaam Nederlands soortnaam wetenschappelijk plantperiode opmerking
1680537 Grote Molenstraat 2

Grote Kerk

Japanse notenboom Ginkgo biloba 1880-1890
1681254 Valburgseweg 65

RK Begraafplaats

Gewone haagbeuk Carpinus betulus 1910-1920 Groep van 2 bomen
1689524 Rijksweg-Zuid 11

Colorita

Canadese populier Populus canadensis 1900-1910
1689525 Grote Molenstraat 2

Grote Kerk

Japanse notenboom Ginkgo biloba 1940-1950
1689527 Valburgseweg 44

Algemene Begraafplaats

Bruine beuk Fagus sylvatica 1860-1870
1689528 Aamsepad 1

Landasoord

Gewone plataan Platanus x hispanica 1870-1880
1689887 1e Weteringsewal 5

Santacker

Winterlinde Tilia cordata 1910-1920 Rij van 5 bomen
1689895 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Zomerlinde Tilia platyphyllos 1870-1880
1689896 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Zilveresdoorn Acer saccharinum 1860-1870
1689897 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' 1880-1890
1689898 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Bruine beuk Fagus sylvatica 'Purpurea' 1860-1870
1689899 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Zomerlinde Tilia platyphyllos 1880-1890
1689900 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Zomereik Quercus robur 1880-1890
1689927 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Noorse esdoorn Acer platanoides 'Schwedleri' 1900-1910
1689928 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Treurwilg Salix sepulcralis 'Chrysocoma' 1900-1910
1689929 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Gewone plataan Platanus x hispanica 1860-1870
1689930 Logtsestraat 6

Schoonderlogt

Amerikaanse eik Quercus rubra 1880-1890

Voor afbeeldingen van de komen: klik op het boomnummer en vervolgens boven aan de pagina op "toon foto's".

NB: De twee linden bij boerderij Westeraam, die onder nummers 1681256 en 1690389 zijn opgenomen in het register, bestaan niet meer.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Uitleg over het Landelijk Register van Monumentale Bomen op de website van de Bomenstichting (geraadpleegd op 12 mei 2019 en 2 februari 2020). Gearchiveerd op 25 juli 2023.
  2. https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/kaart-groen-erfgoed.html (geraadpleegd op 12 mei 2019). Gearchiveerd op 25 juli 2023.