Module:No globals: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

3 aug 2022

  • huidigvorige 16:143 aug 2022 16:14Sivisvivam overleg bijdragen 458 bytes +458 Nieuwe pagina aangemaakt met 'local mt = getmetatable(_G) or {} function mt.__index (t, k) if k ~= 'arg' then -- perf optimization here and below: do not load Module:TNT unless there is an error error(require('Module:TNT').format('I18n/No globals', 'err-read', tostring(k)), 2) end return nil end function mt.__newindex(t, k, v) if k ~= 'arg' then error(require('Module:TNT').format('I18n/No globals', 'err-write', tostring(k)), 2) end rawset(t, k, v) end setmetatable(_G, mt)'