Westeraam voor de bouwperiode op video

Uit Elsterclopedie

In 2001 heeft Jan Schiere in opdracht van Marithaime een aantal video's gemaakt van Westeraam voordat de bouw gestart werd. Deze video's zijn onbewerkt maar geven een aardig beeld hoe het gebied eruit zag. Het gebied was hoofdzakelijk agrarisch ingericht met verschillende boerderijen. Het commentaar is van Jan Schiere.

De eerste video is vooral gemaakt vanaf af de hoek Lingestraat-1e Weteringsestraat https://www.youtube.com/watch?v=baE1Juckn_k

De tweede video is vooral gemaakt vanaf de Lingestraat ter hoogte van de Kampsestraat (viaduct over A 235) https://www.youtube.com/watch?v=d0NIm7CB_XU

De derde video is vooral gemaakt vanaf Aamsestraat kijkend richting Arnhem-Zuid https://www.youtube.com/watch?v=RdqqpPlo_I8


Jan Schiere (1938-2022) was lid van de Arnhemse Video Amateurs (AVA) en heeft voor Marithaime meerdere video's gemaakt gedurende de bouwperiode Westeraam. Deze video's zullen op enig moment in de elsterclopedie te zien zijn.