Elsterclopedie - Handleiding

Uit Elsterclopedie

Deze pagina is bedoeld voor mensen die meeschrijven aan Elsterclopedie. Ze geeft aanwijzingen over de functionaliteit van het bewerken. Zie ook de pagina met vuistregels voor uniformiteit en een overzicht met handige pagina's voor beheerders.

Elke gebruiker heeft zijn eigen pagina waar hij of zij kan experimenteren met het bewerken. Deze pagina wordt nooit getoond in zoekresultaten dus hier kan naar believen geëxperimenteerd worden. Bij het eerste bezoek aan deze pagina, klik op Aanmaken. Bij een volgend bezoek, klik op Bewerken. Voer het volgende adres in de adresbalk in en vervang XXX door de eigen gebruikersnaam (die wordt getoond rechtsboven na het inloggen): https://elsterclopedie.marithaime.nl/wiki/Gebruiker:XXX/sandbox

Bewerken vindt in principe plaats in de zgn. Visual Editor. Dit werkt vergelijkbaar met Word en de pagina toont direct zoals die uiteindelijk wordt. Voor enkele zaken zal echter de klassieke bewerker van de brontekst gebruikt moeten worden.

Adressen

Alle huidige adressen komen in principe in aanmerking voor een eigen pagina.

Bij de vermelding van vroegere, niet meer bestaande, adressen in een pagina kan desgewenst een koppeling gemaakt worden naar het huidige adres op dezelfde locatie.

De vermelding van oude adressen, die met een letter-cijfercombinatie werden aangeduid, standaard als volgt: (letter).(cijfer), bijvoorbeeld L.153, zonder spaties.

Voor kadastrale aanduidingen worden de sectieletter en het perceelnummer gescheiden door een spatie: een perceel op sectie H 325.

Afbeeldingen

Er kunnen afbeeldingen afkomstig van drie bronnen toegevoegd worden:

 1. Op Wikimedia Commons staan vele afbeeldingen van Elst die vrij te gebruiken zijn. Bij het invoegen hoeft slechts de bestandsnaam te worden ingevoerd. Veel foto's van Elst zijn in deze categorie samengebracht: Elst (Gelderland). Merk op dat toch sommige foto's in Elst (Utrecht) genomen zijn. Verder kan men natuurlijk ook altijd zoeken naar afbeeldingen in Wikimedia Commons.
 2. Ook afbeeldingen uit de collectie van Marithaime kunnen gebruikt worden. Afbeeldingen worden altijd in lage resolutie (kleiner dan ca. 100 kB) opgenomen in de Elsterclopedie. Voor het hoge resolutie origineel moet een derde partij dan contact opnemen met de beheerder van de collectie. Afbeeldingen uit de collectie krijgen als naam altijd als eerste het colllectienummer, gevolgd door een omschrijving die bondig maar wel volledig aangeeft het wie, wat, waar en wanneer van de afbeelding. In de omschrijving van de afbeelding kan uitgebreider vermelding worden gedaan van deze zaken. Zie ook het lemma Afbeelding beschrijven bij de vuistregels.
 3. Tot slot kunnen gebruikers afbeeldingen zelf uploaden. Dit zijn bij voorkeur eigen foto's of foto's uit de eigen collectie. Vermeld in de beschrijving van de afbeelding altijd uit welke collectie de afbeelding afkomstig is. Voor naamgeving geldt net als bij voorgaande punt dat die helder maar beknopt is.

Het uploaden van een afbeelding (uit de collectie of eigen foto's) gebeurt via de functie "Bestanden uploaden" in het menu links.

Het invoegen van een afbeelding op een pagina gebeurt in de volgende stappen:

 1. Ga naar "Invoegen" en dan "Afbeelding en media". Hier komen de recente uploads te staan. Wanneer een andere afbeelding gewenst is (bijvoorbeeld van Wikimedia Commons) dan wordt in dit zoekscherm de naam van de afbeelding ingevoerd. In de zoekresultaten kan dan de juiste afbeelding geselecteerd worden. Eventueel kan in dit menu ook geüpload worden.
 2. Als de afbeelding geselecteerd is kan een bijschrift toegevoegd worden. Hierin kunnen ook koppelingen worden opgenomen. Geadviseerd wordt om in de onderste regel van het onderschrift op te nemen uit welke collectie de afbeelding afkomstig is, wie de maker is of andere vergelijkbare informatie. Het mooiste is het om dit in een kleiner lettertype te doen. Dit kleine lettertype wordt verkregen onder de "A" in het menu. Hier kan ook een alternatieve tekst worden toegevoegd. Dit wordt gebruikt door slechtzienden, bij wie de computer deze tekst voorleest, zodat men de afbeelding kan begrijpen.
 3. Onder Geavanceerde instellingen kan nog aangegeven worden waar de afbeelding geplaatst moet worden en hoe die eruit moet zien (zonder frame bijvoorbeeld. Ook de grootte kan aangepast worden.

Afbeeldingen kunnen ook in een galerij worden toegevoegd. Deze functie zit ook onder "Invoegen" en werkt hetzelfde als één afbeelding toevoegen, alleen kunnen er dan meerdere foto's met bijschriften worden toegevoegd. Deze worden dan in één element op de pagina weergegeven. Onder "Opties" zijn verschillende weergavemogelijkheden te selecteren.

Beginnetje

Wanneer een pagina nog onvolledig is en nog wat aanvulling kan gebruiken, kun je hem markeren als Beginnetje. Voeg daartoe allereerst de pagina aan de categorie Beginnetje toe. Plaats vervolgens onderstaande tekst helemaal boven aan de pagina. Laat eronder een witregel over alvorens de werkelijke inhoud van de pagina begint.

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.

Bronvermelding en voetnoten

Geef bronvermelding bij de teksten, zeker als het gaat om citaten, exacte cijfers of beweringen waarvan de feitelijke juistheid mogelijk omstreden is.

Voetnoten

Voetnoten worden toegevoegd met de knop "Referentie". Wanneer eenzelfde noot meerdere keren gebruikt wordt, kan hierna "Hergebruiken" worden gekozen. Anders wordt een "Eenvoudige" referentie toegevoegd.

 • Een referentie wordt weergegeven met een cijfer tussen haakjes in superscript.[1]
 • In een referentie kan ook een koppeling of link zijn opgenomen.[2]
 • Een hergebruikte referentie wordt zo weergegeven.[1]

(zie voor de weergave van deze voetnoten onderaan de pagina)

Let op: Voetnoten worden alleen getoond als aan het eind van het artikel de het sjabloon Appendix is toegevoegd in de brontekst-bewerker.

Bronnen/referenties

Het kan voorkomen dat een artikel in zijn geheel een vermelding moet krijgen van een bepaalde bron/referentie, dus zonder dat een bron/referentie voor een bepaalde zin of alinea geldt. Zet deze vermelding altijd in dezelfde sectie als de vermelding van genummerde referenties.

Bij bronnen en referenties kunnen zowel websites (liefst met link) als literatuur (boeken) gebruikt worden. Vermeld boeken en andere geschreven bronnen bij voorkeur in de bronvermelding in Harvardstijl.

Kijk voor een volledig gebruik van het slabloon Appendix op de betreffende pagina. Dit geeft ook voorbeelden van verschillende opmaken (met tussenkopjes of scheidende streep bijvoorbeeld).

Het blok onder aan deze pagina bestaat uit de volgende code:

{{appendix|alles| 
 ----
 '''Bronnen''' 
 *Dit is een voorbeeld van het gebruik van het sjabloon [[Sjabloon:Appendix|'''Appendix''']] voor bronnen, voetnoten en/of referenties. 
 *Hier kunnen algemene gebruikte bronnen worden genoemd. 
 ----
 '''Voetnoten''' 
 {{references}} 
 ----
 '''Literatuur''' 
 *Hier komt literatuur om meer te lezen over dit onderwerp. 
 }}

Categorieën

Ieder artikel moet worden ingedeeld in één of meerdere relevante categorieën. De categorie-indeling staat in het artikel onderaan.

Het toevoegen van een categorie gebeurt door in de bewerkingsbalk op de drie horizontale strepen te klikken en vervolgens "Categorieën" te kiezen. Vervolgens verschijnt met het typen de gewenste categorie. Bestaat een categorie nog niet, dan kan die op deze manier ook gemaakt worden. Denk er daarbij wel aan om qua beschrijving zoveel mogelijk aan te sluiten bij de al bestaande categorieën.

Categorie van categorieën

Om orde in het mogelijk groeiend aantal categorieën te brengen, kunnen vergelijkbare categorieën worden samengevoegd. Ga hiervoor naar de betreffende categoriepagina en voeg daar op vergelijkbare wijze als bij een gewone pagina een categorie toe. Een voorbeeld:

 • Stel u hebt een pagina in de categorie slager geplaatst.
 • Bewerk dan de pagina met de naam "Categorie:Slager" en zet deze in de categorie beroepen.
 • Als het goed is zal er al een pagina met de naam "Categorie:Beroepen" bestaan die geplaatst kan worden in een nog hogere categorie.
 • Enzovoorts totdat een categorie uiteindelijk geplaatst wordt in de categorie "Alles".

Definitielijst

Deze lijst kan alleen worden gerealiseerd door het bewerken van de broncode.

De termen de gedefinieerd worden, worden voorafgegaan door een puntkomma. De definitie wordt toegevoegd m.b.v. spaties aan weerszijden van de dubbele punt:

;Encyclopedie : Handig naslagwerk

;Open Source : Een projectmatige manier van werken waarbij iedereen veranderingen aan mag brengen in het project

;Elsterclopedie : Een open source encyclopedie

Geeft als resultaat:

Encyclopedie
Handig naslagwerk
Open Source
Een projectmatige manier van werken waarbij iedereen veranderingen aan mag brengen in het project
Elsterclopedie
Een open source encyclopedie

Doorverwijspagina

Doorverwijzen naar één pagina

Het kan handig zijn om een onmiddellijke en automatische doorverwijspagina te maken. Als bijvoorbeeld gezocht wordt naar Ons Vermaak dan vindt men informatie onder Toneelvereniging Ons Vermaak. Door van Ons Vermaak een doorverwijspagina te maken komt men onmiddellijk op Toneelvereniging Ons Vermaak.

Het maken van een doorverwijspagina gaat als volgt:

 1. Maak een nieuwe pagina aan (bijvoorbeeld de pagina Ons Vermaak).
 2. Ga naar de drie horizontale lijnen in de bewerkingsbalk en kies "Pagina-instellingen".
 3. Vink hier aan "Pagina doorsturen naar" en vul daaronder de naam in van de pagina waarnaar doorverwezen moet worden (in dit voorbeeld Toneelvereniging Ons Vermaak). Dit kan ook als de betreffende pagina nog niet bestaat.
 4. Klik op wijzigingen toepassen en sla de pagina op.

Pas verder koppelingen naar de redirect-pagina aan zodat ze direct naar de goede pagina wijzen. Om te zoeken naar artikelen met deze redirect, en deze links te corrigeren, kunt u klikken op de functie Verwijzingen naar deze pagina in het menu aan de linkerzijde (onder Hulpmiddelen).

Doorverwijzen naar meerdere pagina's

Het kan zijn dat een begrip of een naam op meerdere dingen kan duiden. Er zijn bijvoorbeeld drie personen met de naam Jan Janssen. Het maken van zo'n doorverwijspagina of beslispagina gaat als volgt:

 1. Maak een nieuwe pagina aan (bijvoorbeeld de pagina Jan Janssen).
 2. Voeg onderstaande tekst in en pas vanzelfsprekend diverse doorverwijzingen en omschrijvingen aan. Maak van de onderstreepte namen koppelingen naar de betreffende pagina's.
 3. Sla de pagina op.

Jan Janssen kan verwijzen naar:

 • Jan Janssen (1850-1930), spoorarbeider.
 • Jan Janssen (1880-1950), onderwijzer en zoon van voorgenoemde.

Personen die waarschijnlijk geen eigen pagina krijgen, mogen wel een doorverwijspagina hebben naar het ouderlijk gezin (kinderen en ongehuwden) of naar de pagina van de partner. Als de betreffende persoon meerdere keren gehuwd is dan wordt een beslispagina gemaakt, waar een keuze kan worden gemaakt naar welke pagina men verder wil gaan.

Als meerdere personen dezelfde voorna(a)m(en) en/of roepnaam en achternaam hebben, dan wordt van voor-/roepnaam en achternaam ook een beslispagina gemaakt. Hetzelfde geldt voor zaken die meerdere betekenissen kunnen hebben.

Dubbele doorverwijzing

Een dubbele doorverwijzing is een doorverwijzing die naar een andere doorverwijzing verwijst. Dit dient te worden voorkomen door alle doorverwijspagina's aan te passen.

Gebruikerspagina

Iedereen die zich op Elsterclopedie heeft laten registreren krijgt een eigen gebruikerspagina. Deze pagina is te vinden met de zoekopdracht gebruiker:(de gebruikersnaam). De bedoeling van deze pagina is dat je daarop zo veel (of weinig) over jezelf kunt vertellen als je zelf wil. Het is niet de bedoeling dat anderen dan de gebruiker zelf teksten toevoegen op deze gebruikerspagina. Als je met iemand privé contact wil maken dan is dat misschien mogelijk met de optie "Deze gebruiker e-mailen".

Gebruiker e-mailen

Als de gebruiker bij "voorkeuren" (zie menu rechtsboven) zijn/haar emailadres heeft ingevuld (dit is nooit zichtbaar voor anderen) dan is er de mogelijkheid om contact te maken met die gebruiker met de optie: Deze gebruiker e-mailen. Ga daartoe naar de gebruikerspagina van de betreffende gebruiker met de zoekopdracht gebruiker:(de gebruikersnaam). Klik vervolgens in het linker menu onder het kopje "hulpmiddelen" op "Deze gebruiker e-mailen". U krijgt ook dan niet het e-mailadres van die gebruiker te zien, maar kunt hem/haar wel een bericht sturen. U kunt ervoor kiezen om een kopie van het te versturen bericht naar uw eigen e-mail te sturen.

Inhoudsopgave

Pagina's van een zekere lengte worden automatisch van een inhoudsopgave voorzien vóór het eerste kopje. Het kan gewenst zijn om kleinere pagina's ook van een inhoudsopgave te voorzien of grotere pagina's juist niet. Dit gebeurt in de pagina-instellingen, die te vinden zijn in de bewerkingsbalk onder de drie horizontale strepen.

Kaarten toevoegen

Kaarten worden toegevoegd bij het Broncode bewerken. Op onderstaande voorbeelden staat de Kruisakkers 3 centraal. Pas de weergegeven codes aan naar het gewenste adres

Een kaart gecentreerd op dit adres

{{#display_map:centre=Kruisakkers 3, Elst}}

geeft:

Bezig met het laden van de kaart...


Een kaart met een marker op dit adres

{{#display_map:Kruisakkers 3, Elst}}

geeft:

Bezig met het laden van de kaart...

Deze kaarten hebben de breedte van een hele pagina. Om een kaart andere afmetingen te geven en de zoom te bepalen gebruik:

{{#display_map:Kruisakkers 3, Elst|zoom=16|width=400|height=250}}

geeft:

Bezig met het laden van de kaart...


Hierbij zijn de zoomfactor, height en width naar wens groter of kleiner te maken.

Meer informatie over het gebruik van kaarten is hier te vinden.

Koppelingen

Type koppelingen

Interne koppelingen

Interne koppelingen verwijzen naar een andere pagina binnen de Elsterclopedie. Als in een artikel personen of zaken voorkomen die een eigen pagina hebben of zouden verdienen op Elsterclopedie dan wordt daarnaar een koppeling gemaakt.

Koppelingen naar nog levende personen worden bij voorkeur gemaakt met de roepnaam + achternaam. Bij overleden personen wordt de koppeling gemaakt met roepnaam + achternaam en geboorte- en overlijdensjaar. Er wordt dan een doorverwijzing gemaakt van (roepnaam + achternaam) naar (roepnaam + achternaam + (geboortejaar-overlijdensjaar)).

Zie ook het lemma Paginanaam onder de vuistregels.

Er is een overzicht van alle pagina's waarnaar gekoppeld wordt maar die nog niet bestaan.

Externe koppelingen

Externe koppelingen verwijzen naar pagina's/websites buiten de Elsterclopedie. Het verdient aanbeveling om niet het hele webadres (de URL) als link op te nemen maar dit te verbergen in één of enkele worden, bijvoorbeeld de naam van de website.

Koppelingen maken

In lopende tekst en voetnoten/referenties

Koppelingen in de tekst van een artikel kunnen eenvoudig gemaakt worden met de koppeling-knop in de bewerken-balk. Dit geldt ook voor koppelingen in voetnoten/referenties. Je kunt een tekst selecteren om van die tekst een koppeling te maken. Klik vervolgens op de knop voor Koppeling (twee in elkaar gehaakte ringen).

Voor een interne link typ je onder Elsterclopedie de naam in van de pagina waarnaar gekoppeld moet worden. Bestaat deze pagina nog niet, voer dan de naam van die pagina zo goed mogelijk in (zie ook het lemma Paginanaam onder de vuistregels). Let op hoofdlettergebruik etc.

Voor een externe link klik je eerst op 'Uitwendige pagina'. In de balk kun je nu het webadres (de URL) van de website plakken. Een externe link wordt op een pagina aangegeven voor een pijltje achter de blauwe tekst.

In de appendix

Voor het opnemen van een koppeling in de appendix (zie voor het gebruik daarvan "Bronvermelding en voetnoten" hierboven of het sjabloon Appendix) moet de link in de code verwerkt worden.

Gebruik voor het opnemen van een link in de brontekst-bewerker het onderstaande format. De paginanaam (intern) of het webadres (extern) wordt tussen dubbele rechte haken geplaatst. Na een | kan een tekst gegeven worden die in de appendix getoond wordt in plaats van de paginatitel of het webadres.

Interne koppeling:

[[Frans van Hövell tot Westerflier (1921-1989)|Burgemeester Van Hövell tot Westerflier]]

Externe koppeling:

[[https://marithaime.nl/|Website van Marithaime]]

Het opnemen van een link in de gewone bewerker gaat door te dubbelklikken op de appendix (of dit sjabloon toe te voegen) en dan onder 2 (dat is de inhoud van het blok) het onderstaande format op te nemen. Een interne link is hetzelfde als hierboven; een externe link wordt tussen enkele rechte haken geplaatst. Na een spatie kan een tekst gegeven worden die in de appendix getoond wordt in plaats van de paginatitel of het webadres.

Interne koppeling:

[[Frans van Hövell tot Westerflier (1921-1989)|Burgemeester Van Hövell tot Westerflier]]

Externe koppeling:

[https://marithaime.nl/ Website van Marithaime]

Nieuwe pagina maken

Een nieuwe pagina maken kan op twee manieren:

 • In een bestaande pagina wordt een koppeling gemaakt naar een nog niet bestaande pagina. Deze koppeling zal rood zijn. Klik na het bewerken op deze rode koppeling. Deze nog niet bestaande pagina wordt geopend en er kan inhoud aan worden toegevoegd. Na opslaan bestaat deze pagina. Hier is een overzicht van alle koppelingen naar nog niet bestaande pagina's te vinden.
 • Vul in de zoekbalk bovenaan de naam van de nieuwe pagina in en klik op zoeken. Elsterclopedie zal boven aan de zoekresultaten aangeven dat deze pagina nog niet bestaat. Door op de rode tekst te klikken wordt deze nog niet bestaande pagina geopend en er kan inhoud aan worden toegevoegd. Na opslaan bestaat deze pagina.

Zie voor een goede naamgeving het lemma Paginanaam onder de vuistregels.

Een nieuwe pagina verschijnt automatisch in het overzicht op de hoofdpagina.

Overlegpagina

Bij iedere pagina kan ook een eigen overlegpagina worden aangemaakt of eigen informatie of commentaar worden toegevoegd aan de tekst in een bestaande overlegpagina. Gebruik daarvoor in de bovenste horizontale menubalk de optie Overleg, rechts van Pagina.

Als u zelf mogelijk nuttige informatie hebt maar u wilt of durft die nog niet toe te voegen aan de bestaande pagina, gebruik dan de overlegpagina. Ook als u twijfels hebt over de juistheid of volledigheid van een bestaande pagina, dan is de overlegpagina daarvoor uitstekend geschikt. De overlegpagina is uitsluitend bedoeld voor zakelijke informatie, overleg en/of vragen betreffende de bijbehorende pagina.

Vergeet niet om achter de tekst uw handtekening te zetten door boven het tekstblok op het icoontje te klikken, waarnaar in nevenstaand plaatje de blauwe pijl wijst. De datum en uw gebruikersnaam komen dan automatisch achter de door u toegevoegde tekst.

Vragen en opmerkingen van persoonlijke aard kunnen via de gebruikerspagina en "Deze gebruiker e-mailen" rechtstreeks aan de betrokkene gestuurd worden.

Sjablonen

Slablonen worden gebruikt op eenzelde soort informatie op een uniforme manier weer te geven.

De sjablonen Appendic en Opvolging moeten ingevoegd worden in de broncode. de Infoboxen kunnen ingevoegd worden in de gewone bewerker, via Invoegen -> Sjabloon. Na het invoeren van het juiste sjabloon kunnen de velden geselecteerd worden die ingevuld moeten worden. Eventueel kan onder Meer info toevoegen een nieuw veld worden gecreëerd wanneer een gewenst veld nog niet bestaat.

We kennen de volgende sjablonen (klik aan voor meer info).

Appendix. Eén blok met alle referenties, bronnen en/of voetnoten. Dit sjabloon moet in de broncode ingevoegd worden.

Infobox gebouw. Alle belangrijke info van een gebouw bij elkaar.

Infobox kerk. Alle belangrijke info van een kerk bij elkaar.

Infobox persoon. Alle belangrijke info van een persoon bij elkaar.

Infobox politicus Nederland. Alle belangrijke info van een politicus bij elkaar. Er is ruimte voor alle functies die hij/zij bekleed heeft.

Infobox straat. Het kaartje centreert automatisch op de straatnaam.

Opvolging. De vorige, geselecteerde en volgende persoon met een functie. Dit sjabloon moet in de broncode ingevoegd worden.

Youtube-filmpje toevoegen

Zie de pagina Video toevoegen. Je uploadt daar een video van Youtube door de URL te plakken en de video een naam te geven. Deze naam wordt vervolgens gebruikt bij het invoegen. Op de plaats in de pagina waar je een video hebben wilt ga je een koppeling maken. Als plaats waar naar gekoppeld wordt type je Video: gevolgd door de naam van de video, bijvoorbeeld Video:Elst_1250.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen

 • Dit is een voorbeeld van het gebruik van het sjabloon Appendix voor bronnen, voetnoten en/of referenties.
 • Hier kunnen algemene gebruikte bronnen worden genoemd.

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Dit is een voorbeeld van een eenvoudige referentie.
 2. Bekijk deze pagina voor meer info over bronvermeldingen.

Literatuur

 • Hier komt literatuur om meer te lezen over dit onderwerp.

De teksten op deze pagina zijn grotendeels geïnspireerd op vergelijkbare pagina's op DeurneWiki.