Het Hoge Hof in Westeraam

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.

Het Hoge Hof is een gebied tussen Regenboog en Colosseum. Hier zijn resten van sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse tijd en

Vroege-Late Middeleeuwen. Het gebied  is een Rijksmonument sinds 5 september 1986. Het mag niet bebouwd worden. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage G.
Het Hoge Hof

Monumentnummer 47096

Inschrijving register, 05 september 1986, Kadaster deel/nr 82880/164

Kadastrale aanduiding Elst N 2487; Elst N 4150; Elst N 4133Bron

https://rce.webgispublisher.nl/?map=Monumentenregister_grote_kaart&profileName=viewer&marker=187537%2C436966&bbox=186537%2C435966%2C188537%2C437966