Het Hoge Hof in Westeraam

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.

Het Hoge Hof is een gebied tussen Regenboog en Colosseum. Hier zijn resten van sporen van bewoning gevonden uit de Romeinse tijd en

Vroege-Late Middeleeuwen. Het gebied  is een Rijksmonument sinds 5 september 1986. Het mag niet bebouwd worden. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage G.

Bron:

https://rce.webgispublisher.nl/?map=Monumentenregister_grote_kaart&profileName=viewer&marker=187537%2C436966&bbox=186537%2C435966%2C188537%2C437966

Monumentnummer 47096

Inschrijving register, 05 september 1986, Kadaster deel/nr 82880/164

Kadastrale aanduiding Elst N 2487; Elst N 4150; Elst N 4133


Het Hoge Hof