Straatnaamgeving Westeraam

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.


De werkgroep Straatnaamgeving van de gemeente Elst heeft op 3 juni 1998 voorgesteld om voor het plangebied Westeraam de openbare ruimte te benoemen op basis van de elementen Lucht / Water / Aarde en Vuur. De gedachte was om aan te sluiten bij de filosofie van de "diagonale zichtlijn op de kerk" (zie hiervoor het Masterplan Westeraam) en dan de volgende indeling aan te houden: in het noorden Aarde en Vuur , in het midden Lucht en in het zuidelijke deel Water . In een latere fase zijn hier aanpassingen op gekomen. Zie hieronder.

Voor de eerste fase (Groenoord) werd het thema Lucht gekozen. Op 12 oktober 1999 heeft de werkgroep een 16 tal straatnamen voorgesteld en die zijn in de commissie Openbare werken van 15 dec 1999 ter informatie aangeboden. Uiteindelijk is het resultaat iets anders geworden. Zie hiervoor Lijst van straten in Elst

Voor de tweede fase ( Lingebuurt) werd door de commissie Straatnaamgeving het thema Aarde uitgewerkt, verdeeld in twee subthema's n.l. begroeiing en waterschapsnamen boven de diagonaal en romeinse en archeologische namen onder de diagonaal. De GEM stelde voor één thema n.l. romeinse namen. De commissie Straatnaamgeving stelde voor dit uit te breiden naar de "Romeinse en Bataafse tijd". In juli 2005 is de lijst vastgesteld. Zie hiervoor de de lijst van straten in Elst Lijst van straten in Elst

Voor de derde fase (Lanenbuurt) was het thema Water. Dit thema is door de commissie Straatnaamgeving uitgewerkt in een tweetal subthema's t.w. Waterplanten en Functionarissen. Verder lag er een toezegging van B&W uit 2001 (Convent Prinsen Carnaval) om een sloot,vaart of gracht Prinsenzeeg te noemen. Uiteindelijk heeft dit (november 2007) er toe geleid om boven het Aamsepad de namen van Waterplanten te gebruiken en onder het Aamsepad namen van Functionarissen te gebruiken. De waterpartij (gesitueerd als dwarsbalk) kreeg de naam Prinsenzeeg. Zie hiervoor Lijst van straten in Elst

Voor de vierde fase (Vierslag) .........................

Zie hiervoor Lijst van straten in Elst