Dekenaat Elst

Uit Elsterclopedie

Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.


Het Dekenaat Elst was de lokale organisatie binnen het Aartsbisdsom Utrecht waartoe de Parochie Sint Werenfridus behoorde. Het dekenaat is opgericht gelijktijdig met alle 21 andere dekenaten in het aartsbisdom op 1 januari 1922. Het dekenaat bestond uit de parochies van Angeren, Bemmel, Doornenburg, Driel, Elden, Elst, Gendt, Herveld, Heteren, Huissen, Indoornik, Lent, Oosterhout en Valburg.[1] Het dekenaat Elst werd opgeheven in 1994, toen het samenging met Arnhem, Culemborg en Wageningen tot een nieuw groot dekenaat Arnhem.

Rol dekenaat

In het document waarin de oprichting van de dekenaten bekend wordt gemaakt, wordt ook direct aangegeven dat de dekenaten een rol spelen bij de toediening van het H. Vormsel. In elk dekenaat zou eens in de vijf jaar de bisschop langskomen om dit sacrament toe te dienen. Het dekenaat Elst hoorde bij de dekenaten die in 1923 voor het eerst aan de beurt waren.[1]

Dekens van Elst

Het volgende overzicht is nog onvolledig.

jaar van aantreden deken pastoor van
1922 H.B. Bodifée Huissen
1928 H.M. Kool Elst
1942 Th.J. van Wijk Huissen
1943/44 (?) W. Mulder Bemmel
1964 (?) A.J.J. Bunnik Oosterhout
1985 (?) J. de Froe Lent

In 1994 werd het dekenaat Elst samengevoegd met de dekenaten Arnhem, Culemborg en Wageningen tot een nieuw groot dekenaat Arnhem. De oprichtingsviering van dit nieuwe dekenaat was in het centraal gelegen Herveld.[2] In 2004 werd het aantal dekenaten in het bisdom teruggebracht van negen tot vijf. In 2009 werden de dekenaten opgeheven en werden drie vicariaten opgericht: Utrecht, Arnhem en Deventer. De fusiedekenaten en het vicariaat Arnhem kenden de volgende dekens c.q. vicarissen.

jaar van aantreden deken opmerking
1994 T. van 't Erve
2000 H. Janssen OFM was ook deken van het vergrote dekenaat Arnhem
2009 H. Pauw
Referenties
  1. 1,0 1,1 Acta et documenta archidioecesis Ultrajectensis 1853-1927, Volume 2, pp. 119-131.
  2. V. Bos, 2016. Van Herman tot Herberg. 125 jaar geloofsgemeenschap Heteren, p. 19.