Elsterclopedie - Spelregels

Uit Elsterclopedie

Om Elsterclopedie een nette online encyclopedie te laten zijn, zijn er bepaalde spelregels waar we ons aan willen houden.

Doel

Het doel van Elsterclopedie is het informeren van eenieder, Elstenaar of niet, over deze mooie plaats en haar rijke geschiedenis.

Toegang

Elsterclopedie is openbaar. Het bestuur van Marithaime heeft bepaald dat het bewerken ervan alleen gedaan kan worden door leden van de werkgroep Geschiedschrijving van de historische vereniging. Niet-leden kunnen de werkgroep verzoeken om ook de benodigde gebruikersrechten te verkrijgen. Deze rechten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd verleend worden. Voor dat laatste kan gekozen worden wanneer iemand bijvoorbeeld alleen voor een bepaald project meewerkt.

Privacy

Privacybeleid

Als onderdeel van Miraheze geldt op Elsterclopedie hun privacybeleid.

Vermelden van levende personen

Voor het vermelden van persoonlijke gegevens van nog levende personen geldt dat dit uitsluitend gebeurt als deze persoon hiervoor toestemming heeft verleend. Deze toestemming kan op een later moment altijd ingetrokken worden, waarop de betreffende informatie verwijderd wordt.

Betrouwbaarheid

Feitelijke informatie

Als encyclopedie willen we feitelijke informatie toegankelijk maken. Speculatie, meningen, complottheorieën etc. horen hier niet thuis. Deze kunnen slechts vermeld worden wanneer de betreffende discussie het onderwerp is van een pagina. In zulke gevallen moeten ze altijd voorzien zijn van een bronvermelding (hier 'referentie' genoemd).

Bronvermelding

Omdat we een serieus naslagwerk willen zijn, doen we ons best beweringen zo veel mogelijk te onderbouwen met (gerespecteerde) bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld boeken, artikelen en archiefmateriaal. Het vermelden van bronnen (hier 'referenties' genoemd) doen we zo volledig mogelijk, indien mogelijk voorzien van een link, zodat hetgeen beweerd wordt door eenieder te verifiëren is. Daarnaast biedt bronvermelding geïnteresseerden de kans verder te lezen. Zie hiervoor ook de kopjes 'Zie ook' (voor pagina's op de Elsterclopedie) en 'Lees meer' (voor externe bronnen) gebruikt worden.

Zie ook