Overleg:Tempel van Westeraam: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

28 jan 2024

  • huidigvorige 13:0028 jan 2024 13:00Woutergubbels overleg bijdragen 157 bytes +157 Nieuwe pagina aangemaakt met 'Ik heb de layout aangepast met kopjes en overzichtelijker gemaakt. Afbeelding aangepast. Bronvermelding aangepast. M.i. nu prettiger om te lezen.Groet wouter'